Услуги

НИЕ НУДИМЕ РЕШЕНИЈА, НЕ ВЕТУВАЊА. ДОМ - ДИЗАЈН има изградена репутација врз основа на професионализам, максимална заштита на нашите клиенти во процесот на промет со недвижности и посветеност на деталите. ДОМ - ДИЗАЈН има изградено мрежа на соработници и квалитетен маркетинг на објектите коишто ги нуди, што доведува до нивна брза, навремена и квалитетна реализација. Со нашето посредување, двете страни ја постигнуваат оптималната цена по единствениот принцип во овој бизнис - “ПОБЕДНИК - ПОБЕДНИК“.

Услуги кои ги нудиме: - Посредување при закуп - Комплетирање на документација за закуп - Менаџмент при закуп - управување со Вашиот имот - Редовни месечни уплати на закупнини и режиски трошоци - Одржување и поправка на штети од страна на закупецот - Извештаи прекu е-мејл на секои 60 денови - Посредување при продажба - Проверка на исправност на документација, хипотеки и слично - Комплетирање на документација за пренос - Пренос на сопственост - Консалтинг - Одредување на пазарната вредност на имотот - процена - Бесплатен совет во врска со одлуките со Вашиот имот - Осигурување на лица, движен и недвижен имот

ДОМ - ДИЗАЈН е единствена агенција со сертификат за процена на недвижен имот. Напорната работа и страста која ја вложуваме во услугата, се главните виновници поради кои ДОМ - ДИЗАЈН може да Ви ги понуди сите овие услуги.