За нас

Почетоците на Агенција за недвижности Дом Дизајн и нејзината успешна приказна започнува од млади ентузијасти, водени со една единствена цел, да основаат компанија која со тек на време ќе прерасне во компанија лидер на нашите простори, во процесот на промет со недвижности.
Агенција за недвижности ДОМ ДИЗАЈН со нејзината поставеност и изградена репутација од своето основање 1993 година до денес, бележи континуиран подем и се наметнува како водечка компанија во нашиот регион, во процесот на промет со недвижности.)

Во тек е третата деценија, која ја движиме со дефинирана Мисија и Визија, преку постојано тежнеење кон креирање на супериорна професионалност и перманентен развој,

Визијата на оваа компанија е да понудиме комплетна услуга во однос на стручност, професионалност, посветеност на деталите и максимална заштита на нашите клиенти.Дом-Дизајн Ви нуди високо –квалитетно и ефикасно дејствување и одговори, во врска со Вашите потреби и барања

Услуги кои ги нудиме :

 • Посредување при закуп
  • Комплетирање на документација за закуп
  • Менаџмент управување при закуп ( редовни месечни на закупнини и режиски трошоци, одржување и поправка на штети, извештаи преку е-маил)
 • Посредување при продажба
  • Проверка на исправност на документација,
  • Комплетирање на документација за пренос
  • Пренос на сопственост
 • Процена на недвижен имот- Овластени проценители
  • Користење на пазарни методи според меѓународни стандарди
  • Лиценца за вршење процена на транспортни средства
  • Овластени за вештачење на недвижен имот
 • Инвеститорство и градба на објекти
 • Изработка на проекти и надзор
 • Консалтинг
  • Бесплатен совет во врска со процесот на промет на недвижности, осигурувања и слично